آقای احمدی‌نژاد ملت آلزایمر ندارند! اول عذرخواهی کن بعدا رهنمود بده!