سردار شریف: سپاه به هیچ وجه در برابر مشکلات مردم بی‌تفاوت نیست