بطحایی: اولین قسط ۱۰۰۰ میلیاردی پاداش فرهنگیان آماده است