فیلم/ انتقادهای صریح جناب‌خان از وضعیت اقتصادی مردم