تصاویر/ استقبال مردم از تیم ملی فوتبال در فرودگاه امام (ره)