فیلم/ تماشای بازی ایران و پرتغال در هواپیمای امارات