فیلم/ شوخی روحانی با آملی لاریجانی در همایش قوه قضاییه