تصاویر/ تماشای دیدار ایران و پرتغال در ورزشگاه آزادی