رئیس قوه قضایه: اقتدار امروز جمهوری اسلامی در دنیا بی‌بدیل است