فرهاد مجیدی:تا دقیقه نود فکر نمی‌کردم به 2018 بیایم/فردوسی‌پور:ظاهر شما که مناسب است!