ترکیب بازی همگروه‌های ایران مشخص شد؛اسپانیا با تمام قوا مقابل مراکش