رهبر کره‌شمالی دستاوردهای پدر و پدربزرگش را کنار زد