رییس سازمان محیط زیست: از صدور مجوز شکار برای آمریکایی‌ها بی‌اطلاعم