فیلم/ واکنش رونالدو به سر و صدای طرفداران ایرانی زیر پنجره هتل