عکس/ رئیس سازمان اطلاعات سپاه در کنار حسین فریدون!