فیلم/ بی سوادی سفیر ایران در فرانسه موجب تمسخر رسانه‌ها شد