توضیحات واعظی درباره عکس روحانی در تله‌کابین توچال