فیلم/ نماهنگ بازدید سردار سلیمانی از پروژه ترفیع گنبد حرم امام حسین (ع)