فیلم/ افشاگری مدیر برنامه‌ پویول درباره حاشیه‌سازی رسانه‌ها