داعش یک مرد را در شمال افغانستان سنگسار کرد +تصاویر