رئیس کل دادگستری: نشر اطلاعات کذب در رابطه با ایرانشهر پیگرد قانونی دارد