ترامپ تحریم‌های کره شمالی را یک سال دیگر تمدید کرد