بازدید حاج قاسم از پروژه ترفیع گنبد حرم امام حسین(ع) +عکس