ادعای عجیب روزنامه حامی دولت: دولت هیچ تقصیری در گرانی‌ها ندارد