محمد بن سلمان در جایگاه ویژه در کنار پوتین و رئیس فیفا+ عکس