موافقت رهبر انقلاب با عفو و تخفیف مجازات تعدادی از محکومان