تصاویر/ وداع با دو شهید گمنام در مراسم اعتکاف جوانان مشهد