پنتاگون انهدام ناوچه اماراتی در ساحل الحدیده را تایید کرد