سازمان ملل جنایات رژیم صهیونیستی در فلسطین را محکوم کرد