۲ میلیون تومان بهای تماشای فیلم برای خانواده‌ ۴ نفره!