بطحائی: نتیجه تعرض به دانش‌آموزان اگر لازم بود اعلام می‌شود!