کمالوندی: با خروج از برجام غنی‌سازی در فردو آغاز می‌شود