پیام دبیرکل سازمان ملل درباره توافق امروز ترامپ و «اون»