لاریجانی: تمهیداتی براساس رفتارهای آمریکا اتخاذ شده است