ترامپ: تحریم‌های بی‌رحمانه‌ای علیه ایران اعمال می‌کنیم