افرادی که بالای 5 میلیون حقوق می گیرند افزایش دستمزد ندارند