رییس کمیسیون آموزش: هیچ تعرضی به دانش‌آموزان غرب تهران نشده است