اطلاعیه مهم قرارگاه حمزه سیدالشهدا (ع) درباره سلامت رزمندگان مرزی