ترامپ: مفتخرم از این دیدار/ اون:امیدوارم سوء تفاهمات رفع شود