انتقاد ترزا می‌ و کوربین از یکجانبه‌گرایی دولت آمریکا