رونمایی نوبخت از تدابیر برای بی‌اثر کردن تحریم‌های آمریکا