یک عضو داعش: کسی با داعش بحث می کرد، سرش را می‌بریدند/ به داعشی‌های ایرانی احترام نمی‌گذاشتند