در نخستین مراسم سالگرد شهدای حادثه تروریستی چه گذشت؟