روحانی: ایران آماده همکاری‌های راهبردی با هندوستان است