فیلم/ عصبانیت لاریجانی از آویزان کردن طومارهای مخالفت با FATF در مجلس