مطهری: درباره سفر نمایندگان به جام جهانی صحبت نمی‌کنم