نصب برچسب‌های نرخ جدید کرایه تاکسی‌ها تا پایان هفته