عکس/ تیپ متفاوت وزیر ارتباطات در راهپیمایی روز قدس