لحظه به لحظه با راهپیمایان روزه‌دار تهرانی در مراسم روز قدس + تصاویر