رویترز: پالایشگاه‌های اروپایی به تدریج خرید نفت ایران را متوقف می‌کنند